• Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • Satış sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 207. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler gereği satış sözleşmesi, satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşme türüdür.

 • Yayın Tarihi : 21.07.2021

 • ergmimarlik.com/satissozlesmesi/

1.Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde kabul edilmiştir. A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra `"`ALICI`"` olarak anılacaktır) B.‘ ERG MİMARLIK LTD.ŞTİ ’ ; (sözleşmede bundan sonra `"`SATICI`"`olarak anılacaktır) AD- SOYAD: ERG MİMARLIK LTD.ŞTİ ADRES: Bahçelievler, 490. Sk. No 4, 35150 Karabağlar/İzmir İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 • KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
 • YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
 • HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
 • SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
 • ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
 • SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

3.Konu

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.Satıcı Biligileri

 • Ünvanı: ERG MİMARLIK LTD.ŞTİ
 • Adres: Bahçelievler, 490. Sk. No 4, 35150 Karabağlar/İzmir
 • Telefon: +90 505 119 07 35
 • Eposta: destek@ergmimarlik.com

5.Alıcı Bilgileri

Site üzerinden online sipariş formu vasıtasıyla Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon, E-Posta ve Adres bilgilerini girerek satın alma işlemini gerçekleştirmiş gerçek kişi bilgilerini ifade eder.

6.Siparişi Veren Kişi Bilgileri

Site üzerinden online sipariş formu vasıtasıyla Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon, E-Posta ve Adres bilgilerini girerek satın alma işlemini gerçekleştirmiş gerçek kişi bilgilerini ifade eder.

7.Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

8.Yürürlülük

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.